Strona główna

     

Czasopismo „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” powstało
z myślą o rozpowszechnianiu tekstów na temat doświadczeń terenowych. Pragniemy by na jego łamach ukazywały się studia i analizy prezentujące różnorodność sposobów ludzkiego bycia w świecie.

„Etnografia” ma służyć nie tylko prezentacji bieżących wyników
i prowadzonych projektów, lecz także ułatwiać dyskusję dotyczącą możliwości i ograniczeń poszczególnych metod badawczych sytuujących się w obrębie szeroko rozumianej etnografii i antropologii kulturowej. Pragniemy by łamy czasopisma stanowiły platformę środowiskowej debaty, pozwalając wybrzmieć różnym głosom i podejściom.

 

 

       Aktualny numer 3/2017