nr 3/2017

POLSKIE BADANIA ANTROPOLOGICZNE W AMAZONIIredakcja
Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski

księga dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu


 

Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski
Polskie badania antropologiczne w Amazonii

Filip Wróblewski
O drodze do antropologii, terenie i etyce
(z Aleksandrem Posern-Zielińskim rozmawia Filip Wróblewski)


STUDIA

Łukasz Krokoszyński
Robak zjada jaguara: procesy tworzenia relacji z perspektywy Amazonii zachodniej

Filip Rogalski
Niespecyficzne duchy, przewrotne opowieści – budowanie wyobrażeń na temat osób nie-ludzkich w narracjach ludu Arabela (Amazonia peruwiańska)

Kacper Świerk
Diabeł w sutannie, czyli ontologia pewnych bytów według Indian Matsigenka z peruwiańskiej Amazonii

Monika Kujawska, Joanna Sosnowska
Inchatoshi, ivenki, ivinishi – rośliny z lasu i ogrodu. Wprowadzenie do problematyki badań z zakresu etnobotaniki medycznej wśród Indian Asháninka z Amazonii peruwiańskiej

Iwona Stoińska-Kairska
Del sueño a la eternidad. Ritos funerarios en la Guajira venezolana

Paweł Chyc
Język i małżeństwo. Różnice kulturowe pośród Indian Wari’ i Moré z perspektywy antropologii historycznej

Anna Przytomska
Reproduction and aggression: shamanic practices among Quichuas from Ecuador (Imbabura and Chimborazo Provinces)

 

INSPIRACJE

Eduardo Viveiros de Castro
Kosmologiczna deixis oraz perspektywizm indiański

 

REFLEKSJE

Beata Golińska
Some Remarks on the Studies of the Amazonian Prehistory

Marek Wołodźko
Wojna i pokój w społeczeństwie Bora w Amazonii peruwiańskiej

   

METODY

Klaudia Niemkiewicz
Pomiędzy zawłaszczaniem a przyswajaniem. O badaniu, ochronie i praktykowaniu ludowych tradycji muzycznych

 

SPOJRZENIA

Katarzyna Wala
Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. II)

 

RECENZJE

Anna Gańko
Etnograf w gościach
(
Adam Pisarek, Gościnność polska O kulturowych konkretyzacjach idei. Katowice 2016)

 

Informacje o autorach i tłumaczach

Spis treści

Strona tytułowa i redakcyjna

line

POBIERZ NUMER 3