Czasopismo

   

 

     Informacje o Czasopiśmie

     Idea

     Działy

     

line

 

 Informacje o Czasopiśmie

 

ISSN 2392-0971; e-ISSN 2543-9537

Główną stroną referencyjną czasopisma jest: www.ejournals.eu/Etnografia

 

Czasopismo “Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” jest periodykiem naukowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe oraz inne teksty naukowe

z zakresu antropologii kulturowej/etnologii, socjologii, pedagogiki, historii, folklorystyki, studiów kulturowych oraz innych dyscyplin nauk społecznych
i humanistycznych stosujących etnografię jako praktykę badawczą.

Czasopismo jest rocznikiem.

Wersja pierwotna czasopisma jest wersją elektroniczną w formule open access.

Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są zawsze recenzowane
w procedurze double blind-review.

 

Indeksacja w bazach danych:

  • ERIH PLUS
  • IC Journals Master List 2016 63.74
  • CEEOL
  • CEJSH
  • Google Scholar
  • PBN – Polska Bibliografia Naukowa

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

 

line

 

 

 Idea

 

1.  Pismo jest nakierowane na to, co związane z badaniami terenowymi w antropologii kulturowej i dyscyplinach pokrewnych. Interesują nas teksty, które będą zdawać sprawę z doświadczeń, studiów, refleksji nad współczesną praktyką etnograficzną,
a zwłaszcza te, które kładą nacisk na cielesność oraz doświadczenie i procesualność poznania etnograficznego. Celem stawianym przed czasopismem jest łączenie współczesnej praktyki badawczej oraz refleksji nad nią z pracą teoretyczną antropologii kulturowej i dyscyplin pokrewnych.

2.  Zarówno „antropologię”, jak i „badania terenowe” rozumiemy szeroko, jako specyficzne formy życia lub bycia w świecie. Ich minimalne definicje na dziś: antropologia jako chęć poznania Innych (także nie-ludzi w badaniach posthumanistycznych i nieantropocentrycznych), badania terenowe jako interakcja
z tymi Innymi. Jesteśmy otwarci na wszelkie doświadczenia i pomysły poruszające
się w tych ramach, a także na te, które je przesuwają i badają ich granice
(np. autoetnografia).

3.  Ciekawią nas pomysły na to, co i jak można poznawać w antropologiczny sposób. Etnografia jest dyscypliną, która chętnie otwiera się na nowe obszary (np. Internet),
ale też ciągle redefiniuje siebie i odkrywa nowe wymiary w dotychczasowych problemach, polach badawczych, metodach i teoriach poznania. Równe istotne są dla nas refleksje nad współcześnie pojmowaną etnografią, nad jej ograniczeniami i zaletami.

4.  Pismo jest adresowane do adeptów antropologii kulturowej/etnologii oraz innych  dyscyplin praktykujących różne formy etnografii (socjologii, pedagogiki, studiów kulturowych, historii mówionej itp.), do pracowników uniwersyteckich, doktorantów, studentów, członków organizacji pozarządowych, pracowników instytucji kulturalnych i wielu innych dziedzin.

 

 

 

line

 

 

 Działy

 

DZIAŁY CZASOPISMA

 

Studia i rozprawy

 

Studia
Artykuły relacjonujące autorskie badania etnograficzne lub badania porównawcze.

Metody
Artykuły poruszające różne aspekty metodyczne i metodologiczne etnografii. Bazujące na własnych lub cudzych badaniach terenowych.

Spojrzenia
Artykuły przyglądające się epistemologicznym i teoretycznym aspektom praktykowania etnografii. Bazujące na własnych lub cudzych badaniach terenowych.

Inspiracje
Artykuły będące polskimi przekładami istotnych tekstów obcojęzycznych z zakresu etnografii i antropologii kulturowej.

 

Materiały, praktyki, głosy

 

Antropologia w sferze publicznej
Teksty naukowe relacjonujące wydarzenia sytuujące się w obszarze poza- i około-akademickim, komunikaty o projektach i inicjatywach społecznych, apele, opinie itp. Wszystko to, co służy nie tylko poznaniu, lecz także działaniom społecznym i obecności antropologii w sferze publicznej.

Kanon etnograficzny
Teksty naukowe dotyczące pozycji będących współczesnym kanonem etnograficznym, które gromadzą większość problemów badawczych z danej dziedziny i większość badaczy, którzy się daną dziedziną zajmują.

Notatki, przebłyski, impresje
Dział dla osób, które zaczynają swoją przygodę z terenem. Forma zamieszczanych tu zapisków jest zwolniona z wymogu „naukowości” i stosowania aparatu naukowego. Są to krótkie teksty dające możność wypowiedzenia swoich pierwszych skojarzeń, przeżywanych emocji, sposobów odnajdywania się wobec Innych, tłumaczenia mających miejsce sytuacji i zdarzeń.

Recenzje
Recenzje naukowe książek opartych na badaniach terenowych lub podejmujących kwestie metodyczne, metodologiczne czy epistemologiczne ważne dla praktykowania etnografii.

 

 

line

 

 

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن