Redakcja

 

 

     Rada naukowa

     Zespół redakcyjny

 

 

line

 

 Rada Naukowa:

 

prof. Wojciech Bęben (Uniwersytet Gdański)

dr hab. prof. UJ Marcin Brocki (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Barbara Fatyga (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr Ernst Halbmayer (Universität Marburg)

prof. Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. prof. UW Anna Malewska-Szałygin (Uniwersytet Warszawski)

prof. Aleksander Posern-Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)

dr hab. prof. UAM Jacek Schmidt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. Rane Willerslev (Museum of Cultural History, University of Oslo)

 

 

line

 

Zespół redakcyjny:

 

Redaktor naczelny:  Tarzycjusz Buliński (Uniwersytet Gdański)

Z.ca naczelnego:       Mariusz Kairski (Uniwersytet Gdański)

Sekretarz redakcji:    Katarzyna Linda-Grycza (Uniwersytet Gdański)

   Karolina Bielenin-Lenczowska (Uniwersytet Warszawski)

   Anna W. Brzezińska (Uniwersytet im Adam Mickiewicza)

   Inga Kuźma (Uniwersytet Łódzki)

   Kamil Pietrowiak (Uniwersytet Wrocławski)

   Marta Rakoczy (Uniwersytet Warszawski)

   Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski)

   Jacek Splisgart (Uniwersytet Gdański)

   Filip Wróblewski (Uniwersytet Jagielloński)

 

Redaktor językowy (j. polski):        Justyna Mroczkowska

Redaktor językowy (j. angielski):    Karolina Kuberska

 

 

line