Recenzje

 

 

Zasady recenzowania

 

 1. Wszystkie artykuły i teksty naukowe przesłane do redakcji i zakwalifikowane do działów pisma podlegają procesowi recenzji.
 2. Proces recenzyjny nadzorują redaktorzy tematyczni, czyli członkowie zespołu redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.
 3. Recenzji wewnętrznej, która obejmuje ocenę formalną, merytoryczną oraz zgodności z profilem czasopisma, dokonują członkowie zespołu redakcyjnego.
 4. Redaktor naczelny lub tematyczny powołuje dwóch recenzentów zewnętrznych. Recenzenci powinni być specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł naukowy.
 5. Recenzenci nie mogą pozostawać z autorem tekstu w konflikcie interesów.
 6. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 7. Recenzja zewnętrzna ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku w obecnej postaci, publikacji tekstu po wprowadzeniu poprawek, ponownej recenzji po wprowadzeniu poprawek bądź o jej odrzuceniu.
 8. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wyniku oraz zapoznaje się z uwagami recenzentów.
 9. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.
 10. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny na podstawie dwóch pisemnych recenzji zewnętrznych.
 11. Nazwiska recenzentów publikowane są raz w roku w wersji elektronicznej i papierowej czasopisma oraz ogłaszane na stronie internetowej czasopisma.

 

 

line

 

Lista recenzentów

(numer 1/2015)

Wojciech Bęben (Uniwersytet Gdański)
Robert A. Dul (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
Anna Engelking (Instytut Slawistyki PAN)
Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki)
Grażyna Kubica-Heller (Uniwersytet Jagielloński)
Bogumiła Lisocka-Jaegermann (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Marciniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Danuta Pankalla-Gawęcka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Helena Patzer (Uniwersytet Warszawski)
Sławomir Sikora (Uniwersytet Warszawski)
Anna Szymoszyn (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Kacper Świerk (Uniwersytet Szczeciński)
Dorota Wolska (Uniwersytet Wrocławski)
Mariusz Ziółkowski (Uniwersytet Warszawski)

(numer 2/2016)

Jerzy Baradziej (Uniwersytet Jagielloński)
Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)
Wojciech Burszta (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej)
Piotr Cichocki (Uniwersytet Warszawski)
Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Elżbieta Drążkiewicz-Grodzicka (Maynooth University)
Magda Helena Dziubińska (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense)
Mariusz Filip (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Piotr Goldstein (The University of Manchester)
Bronisława Kopczyńska-Jaworska (Uniwersytet Łódzki)
Máire Ní Mhórdha (University of St. Andrews)
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Danuta Pankalla-Gawęcka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Helena Patzer (Uniwersytet Warszawski)
Juraj Podoba (Ústav Etnológie Slovenskej Akadémie Vied)
Michał Rauszer (Uniwersytet Śląski)
Marta Songin-Mokrzan (Uniwersytet Wrocławski)
Patrycja Trzeszczyńska-Demel (Uniwersytet Jagielloński)
Hubert Wierciński (Uniwersytet Warszawski)

(numer 3/2017)

Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)
Katarzyna Byłów-Antkowiak (University of St. Andrews)
Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Mariusz Kairski (Uniwersytet Gdański)
Magda Helena Dziubińska (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense)
Mariusz Filip (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Anna Wądołowska (Uniwersytet Warszawski)
Piotr Michalik (Uniwersytet Jagielloński)
Kacper Świerk (Uniwersytet Szczeciński)
Łukasz Smoliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Iwona Kabzińska (PAN Warszawa)
Łukasz Łuczaj (Uniwersytet Rzeszowski)
Stanisław Iwaniszewski (Universidad Nacional Autonóma de México)
Weronika Grozda-Kołacińska (PAN Warszawa)
Łukasz Krokoszyński (L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
Joanna Pietraszczyk-Sękowska (Uniwersytet Łódzki)
Jan Szemiński (The Hebrew University of Jerusalem)
Mariusz Ziółkowski (Uniwersytet Warszawski)

 

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن