Kontakt

 

 

Adres redakcji

 

Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej

Instytut Archeologii i Etnologii

Wydział Historyczny UG

ul. Bielańska 5

80-851 Gdańsk

 

Kontakt

 

email: etnografia@ug.edu.pl

tarzycjusz.bulinski@ug.edu.pl

 

 

 

line